Publicacións nas que colabora con Rafael Sisto Edreira (13)

2006

 1. Diccionario bio-bibliográfico de científicos galegos

  Boletín das ciencias, Año 19, Núm. 61, pp. 59-60

2001

 1. O proceso de especialización e diversificación da Química en Galicia (1857-1900)

  Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999

 2. Os primeiros pasos da Química en Galicia: de Sarmiento a Casares

  Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999

 3. Un acercamiento a la figura de Athanasius Kircher (1602-1680), científica polifacético de entre dos siglos

  Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999

 4. Unha excepción no discurso ilustrado da filosofía da Ciencia sobre xénero: Sarmiento (1695-1772)

  Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999

1999

 1. Los Estudios Científicos: gabinetes de Historia Natural y de Física y Química del Seminario Conciliar

  Santiago : San Martín Pinario : Monasterio de San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 27 de mayo, 31 de diciembre 1999 (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), pp. 151-178

1997

 1. Aulas, laboratorios e gabinetes nos institutos do XIX. Novos espacios para unha nova forma de ensinar ciencias

  Boletín das ciencias, Año 10, Núm. 32, pp. 231-237

 2. V séculos de ciencia na USC

  Boletín das ciencias, Año 10, Núm. 29, pp. 62-77

1996

 1. A ciencia experimental cen anos atrás

  Educación e patrimonio: a herdanza dunha fundación : bicentenario de Fernando Blanco de Lema (1796-1996) : [exposición] (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural), pp. 57-68

 2. El patrimonio científico

  El Patrimonio histórico de la Universidade de Santiago de Compostela (Parlamento de Galicia), pp. 164-227

 3. O patrimonio científico

  O Patrimonio histórico da Universidade de Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 164-227

1993

 1. O aceso da muller aos doutorados en ciéncias: Galicia: 1955-1989

  Simpósio Internacional Muller e Cultura: Compostela, 27-29 de febreiro de 1992