O patrimonio científico

  1. Manuel Bermejo Patiño
  2. Ánxela Bugallo Rodríguez
  3. Xosé Antón Fraga Vázquez
  4. Rafael Sisto Edreira
Libro:
O Patrimonio histórico da Universidade de Santiago de Compostela
  1. María Dolores Vila Jato (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 8481214361 8481214361

Ano de publicación: 1996

Título do volume: Estudios

Volume: 1

Páxinas: 164-227

Tipo: Capítulo de libro