Department: Department of Communication Sciences

Faculty: Faculty of Communication Sciences

Area: Journalism

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Prensa e identidade na sociedade da información estratexias e funcións dos xornais no sistema galego de comunicación 1998. Supervised by Dr. Margarita Ledo Andión, Dr. Justo G. Beramendi.