Oferta científica

  • Análise de bioloxía molecular e celular
  • Cultivos celulares
  • Identificación de novas dianas terapéuticas
  • Manexo e análise de animais xenéticamente modificados