Liñas de investigación

  • Bioloxía celular da infección viral
  • Bioloxía de Mst kinasas
  • Identificacion de novos biomarcadores en cáncer mediante técnicas de xenómica funcional.
  • Mecanismos moleculares do cancro: alteracións do ciclo celular.
  • Nanomedicina como nova estratexia terapéutica en cancro.
  • Patoxenia e fisiopatoloxía de malformacións vasculares
  • Reparación do ADN e integridade xenómica
  • Resposta celular ao estrés
  • Validación de dianas terapéuticas en cancro por medio de modelos de animais transxénicos.
  • Virus e cancro