Oferta científica

  • Deseño de estratexias empresariais.
  • Estudios socioeconómicos sectoriais.
  • Políticas sectoriais.
  • Recursos humans e mercado de traballo.