Liñas de investigación

 • Aplicación de métodos multivariantes á economía.
 • Benestar Económico
 • Dirección de empresas agroalimentarias.
 • Economía Rexional
 • Economía sectorial: Educación.
 • Economía sectorial: Recursos mariños e acuicultura.
 • Economía sectorial: Servicios comunitarios, sociais e individuais.
 • Efectos da política de promoción na posición competitiva da empresa.
 • Flexibilidade e novas formas de organización do traballo.
 • Indicadores Sintéticos
 • O sector comercial detallista.
 • Sistemas de axuda á decisión.
 • Técnicas borrosas aplicadas a xestión de empresas.
 • Turismo
 • Xestión da empresa familiar.
 • Xestión do valor da marca.