Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods (PROBONO)

  JOAQUIN ANGEL TRIÑANES FERNANDEZ

 2. Desenrolo dun modelo teórico que describa o comportamento de nanopartículas magnéticas en medios viscosos, con particular atención adicada á estudar a súa resposta a campos magnéticos alternos. Avaliarase o seu rendemento en absorber a enerxía electromagnética e convertila en calor, para o uso en aplicacións como tratamento de cancro mediante hipertermia, ou control magnetoxenético remoto.

  DAVID SERANTES ABALO

 3. CONSOLIDACIÓN 2022 - PROXECTOS DE EXCELENCIA - Development of a theoretical model of magnetic colloids for biomedical applications with treatment of spin and particledynamics

  DAVID SERANTES ABALO

 4. Interfases complejas entre óxidos para conductancias térmicas reconfigurables - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022 - Proyectos de investigación no orientada

  DANIEL BALDOMIR FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVADULLA FERNANDEZ

 1. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GPC GI-1893 - Laboratorio de sistemas - LABSIS

  JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ

 1. Straintrónica con materiales magnéticos y topológicos bidimensionales - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 - Proyectos de investigación no orientada

  VICTOR PARDO CASTRO

 2. Detoxificacion magnetica de microcistinas en agua dulce - RETOS 2020

  JOSE RIVAS REY, NATALIA VILARIÑO DEL RIO

 3. Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation (MiniStor)

  JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2015

 1. Hub de GNL en el Noroeste de la Península Ibérica

  JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ

2010

 1. Motor WII

  JULIAN CARLOS FLORES GONZALEZ

 2. Modelo piloto de xestor de proxectos de I+D+I baseado en tecnoloxías web e ferramentas de IA

  PEDRO JOSE SACO LOPEZ

 3. Unidades de transferencia

  JUAN ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ