Liñas de investigación

  • Computación de materiais con técnicas ab initio. Modelado e Deseño
  • Desenvolvemento de sistemas de medición in-situ de datos oceanográficos en toda a columna de auga
  • Electrons altamente correlacionados
  • Modelado hidrodinámico rexional
  • Nanoestructuras e nanotecnoloxía
  • Relación entre variables medioambientais e HABS e ciclos de productividade
  • Sistemas de Información Xeográfica
  • Teledetección como fonte de datos de valor engadido nas actividades pesqueiras
  • Teledetección e monitorización da dinámica oceánica na plataforma continental galega