Wissenschaftliches Angebot

 • Asesoramiento e asistencia técnica en procedemientos de negociación colectiva.
 • Asesoramiento laboral.
 • Asesoría xurídico-tributaria.
 • Dereito de sociedades. Dereito do mercado de valores. Dereito bancario. Goberno Corporativo. Responsabilidade social empresarial (RSE). Protección do investido. Dereitos de propiedade intelectual. Dereito da competencia
 • Elaboración de informes e dictames xurídicos.
 • Informes e asesoramento nas liñas de investigación do grupo:
 • Informes xurídico-tributarios
 • Organización e participación en actividades formativas.
 • Realización de cursos de formación.
 • Realización de estudos e informes jurídicos-laborais.
 • Realización de xornadas científicas.
 • Resposta a consultas.