Liñas de investigación

 • Análise da xurisprudencia laboral e da seguridade social.
 • As relacións colectivas de traballo.
 • Contratación administrativa: colaboración
 • Convenios para evita-la dobre imposición.
 • Dereito bancario.
 • Dereito da competencia.
 • Dereito de sociedades.
 • Dereito do mercado de valores.
 • Dereito social da Unión Europea.
 • Dereito tributario comunitario.
 • Dereitos de propiedade intelectual.
 • Goberno Corporativo.
 • Informática tributaria.
 • Intervención administrativa na economía. Ordenación do territorio e urbanismo.
 • O contrato de traballo.
 • O proceso laboral.
 • Organización administrativa: tipoloxía de entes públicos e distribución competencial.
 • Principios e control da actuación administrativa.
 • Protección do investidor.
 • público-público e colaboración público- privada.
 • Reformas fiscais.
 • Responsabilidade social empresarial (RSE).
 • Réxime xurídico do emprego público.
 • Reximenes tributarios especiais.
 • Servicios públicos.En particular, servicios sociais.
 • Sociedade Dixital. Economía dixital. Administración dixital. Industria 4.0. Aspectos xurídicos da intelixencia artificial e a automatización. Dereitos da cidadanía na sociedade dixital. Administración pública e gobernanza electrónica. Retos do Estado de Dereito fronte á intelixencia artificial e outras tecnoloxías disruptivas para garantir a súa sustentabilidade e resiliencia. Deseño e avaliación de políticas en territorios ou áreas afectadas polos procesos de cambio demográfico, económico, tecnolóxico e enerxético. O emprego do futuro. Capacitación e re-capacitación Liña. Promoción da Responsabilidade social empresarial/Sustentabilidade nas empresas. Desenvolvemento sustentable (ODS). Estándares de sustentabilidade e modelos de xestión de riscos. Big data, IoT, Fintech, Blockchain, Smart Cities.