Oferta científica

  • Análise de estruturas de madeira a través da Plataforma da Madeira Estrutural PEMADE
  • Análise de solos, augas e mostras vexetais
  • Avaliacións fitosanitarias e sistemas de control de pragas
  • Diagnose de deficiencias e toxicidades
  • Elaboración de aplicacións informáticas para o inventario, a xestión forestal, etc.
  • Elaboración de libros, manuais prácticos ou documentación de divulgación forestal
  • Estudos: tarifas de cubicación, táboas de produción, inventarios forestais, proxectos de ordenación de montes, plans técnicos, diagnose nutricional e de fertilización forestal, avaliacións da biomasa forestal e do secuestro de carbono, informes sobre certificación forestal, etc.
  • Inventarios e caracterización de combustibles forestais, avaliacións de risco potencial de incendio forestal, planificación de actuacións de xestión del combustible
  • Recomendacións de manexo de solos forestais e agrícolas