Oferta científica

  • Determinación dos diferentes metais pesados no gando vacun de Galicia e Asturias.
  • Determinación dos parametros metabólicos en ruminantes, especialmente gando vacun, e a súa relación coa nutrición e producción.
  • Estudio da prevención, manexo e tratamento das patoloxías asociadas á mama e ó equilibrio cálcico.