Liñas de investigación

  • Análise dos factores de variación das variables fisiolóxicas bovinas e ovinas.
  • Electrocardiografía de animais domésticos e silvestres. Terapéutica cardiocirculatoria.
  • Estratexias nutricionais en animais domésticos.
  • Estudio do metabolismo de ruminantes
  • Estudo das patoloxías medioambietais en animais domésticos e silvestres
  • Historia das Ciencias Veterinarias
  • Medicina da vaca leiteira de alta produción (VLAP)
  • Métodos complementarios na exploración dos animais domésticos
  • Sostibilidade e interacción co medio ambiente