Oferta científica

  • Avaliación clínica dos síndromes lipodistroficos raros.
  • Laboratorio de nivel 2 de bioseguridade para traballo con prións do tipo "scrapie"
  • Tratamento con leptina recombinante humana dos síndromes lipodistróficos raros.
  • Xenotipado e análise proteómica en lipodistrofias familiares, incluindo cultivo celular e PCR en tempo real.
  • Xenotipado, análise proteómica e cristalografía en patoloxía tiroidea, incluindo cultivo celular e PCR en tempo real