Liñas de investigación

  • Análise bioquímica e caracterización de modificacións post-traduccionais en proteínas implicadas na fisiopatoloxía
  • Bases etiopatoxénicas, mecanismos fisiopatolóxicos e principios terapéuticos do síndrome metabólico
  • Bases moleculares e caracterización clínica das lipodistrofias familiares
  • Procesos neurodexenerativos asociados a variantes en BSCL2
  • Uso da intelixencia artificial como axuda ao diagnóstico das lipodistrofias.