Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2020

  1. Materiales quirópticos modulables a partir de polímeros inteligentes. - EXCELENCIA 2015

    EMILIO QUIÑOA CABANA, EMILIO QUIÑOA CABANA, FELIX MANUEL FREIRE IRIBARNE