Oferta científica

  • Cromatografía de Exclusión-Light Scattering (SEC-MALLS)
  • Deseño asistido por ordenador
  • Dicroísmo Circular
  • Espectroscopía RMN, UV, IR, HPLC, GC.
  • HPLC-Masas (Electroespray)
  • Síntese de compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial
  • Síntese en Fase Sólida
  • Ultrafiltración