Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2013

  1. Aproximación multidisciplinar ao desenvolvemento de fármacos antimitóticos.

    ALBERTO JOSE COELHO COTON, XERARDO XUSTO GARCIA MERA