Oferta científica

  • Deseño e síntese de quimiotecas de moléculas pequenas para o seu screening farmacolóxico e o estudo de sistemas biolóxicos complexos.
  • Desenvolvemento e optimización de novos procesos de síntese orgánica.
  • Preparación de quimiotecas de Lead Generation e/ou Lead Optimisation.
  • Preparación e caracterización de novas moléculas de síntese.
  • Síntese de novos sistemas heterocíclicos para o seu uso como scaffolds.