Liñas de investigación

  • Autoorganización en dispersions coloidais
  • Estabilidade coloidal e xelificación
  • Estudio experimental dos sistemas nanoestructurados: Capas e partículas.
  • Magnetismo en sólidos: Materiais, estructuras e micromagnetismo.
  • Propiedades de transporte e magnéticas en óxidos mixtos e materiais compostos
  • Simulación por Monte Carlo e Dinámica Browniana
  • Síntese e propiedades de Nanomateriais
  • Sintese e propiedades de polímeros e copolímeros