Liñas de investigación

  • Deseño de ferramentas de valoración e xestión do risco na infancia e na xuventude
  • Deseño, implementación e avaliación de programas de prevención e tratamento en problemas do desenvolvemento e conductas de risco na infancia e a xuventude
  • Desenvolvemento psicolóxico en circunstancias especiais: Prematuridade e cegueira
  • Estudo do desenvolvemento e adquisición da linguaxe, así como os trastornos no desenvolvemento da linguaxe e a súa relación con outros procesos (e.g., teoría da mente, procesos cognitivos, temperamento)
  • Investigación sobre o desenvolvemento psicolóxico e os seus trastornos co propósito de identificar factores de risco e de protección
  • Mecanismos de vulnerabilidade e protección persoal e psicosocial nas conductas de risco (e.g., agresividade e conductas desafiantes, consumo de drogas, infraccións de tráfico)
  • Técnicas de avaliación do desenvolvemento psicolóxico e os seus trastornos
  • Traxectorias de desenvolvemento dos problemas de conducta na infancia e a xuventude