Oferta científica

  • Dictames e asesoramento no marco das liñas de investigación do grupo
  • Realización de cursos de formación
  • Realización de xornadas científicas