Liñas de investigación

  • Derecho de sucesiones
  • Dereito agrario
  • Dereito Civil de Galica
  • Dereito contractual europeo, mercado e protección dos consumidores
  • Dereito de familia
  • Dereito proactivo e dereito contractual proactivo
  • Nacionalidade, Estranxeiría e Cidadanía europea
  • Persoa e Dereito antidiscriminatorio
  • Persoa xurídica: sociedades, cooperativas, fundacións e asociacións
  • Propiedade intelectual