Política rexional comunitaria

  1. Barreiro Gil, Manuel Jaime coord.
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  1. Barreiro Gil, Manuel Jaime (coord.)

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2008

Título do exemplar: Política rexional comunitaria

Volume: 17

Número: 3

Tipo: Exemplar de Revista

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais