Política rexional comunitaria

  1. Barreiro Gil, Manuel Jaime coord.
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  1. Barreiro Gil, Manuel Jaime (coord.)

ISSN: 1132-2799

Año de publicación: 2008

Título del ejemplar: Política rexional comunitaria

Volumen: 17

Número: 3

Tipo: Ejemplar de Revista

Otras publicaciones en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais