Actores, coalicións e implementación nas políticas de eSaúdeentre a continuidade e a innovación

  1. Barral Buceta, Bran
Dirixida por:
  1. Isabel Diz Otero Director
  2. Ramón Bouzas Lorenzo Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de setembro de 2021

Tribunal:
  1. Carles Ramió Presidente/a
  2. Marta Irene Lois González Secretaria
  3. Xosé María Mahou Lago Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencia Política e Socioloxía

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese profunda na análise dos sistemas autonómicos e os respectivos servizos de eSaúde coa finalidade de entender a súa implementación. As novas tecnoloxías supoñen unha oportunidade para a Administración Pública -e en particular para a sanitaria- a efectos da eficiencia, a eficacia e da calidade, pero tamén supoñen un reto e un elevado investimento. A fenda dixital desempeña un papel obstaculizador que é de vital importancia salvar na implementación destes servizos, pero non é o único. As dinámicas interorganizativas xogan un rol crucial á hora do deseño, toma de decisións,aplicación e implementación das políticas de eSaúde. Dende a interpretación e análise do contexto, e a aplicación do enfoque de coalicións, perséguese a obtención dunha comprensión dos escenarios e areas decisionais que marcan a implementación destas políticas nas Comunidades Autónomas, para entender así as prioridades e obxectivos dos servizos, pero tamén propoñer medidas e estratexias que incidan nos seus factores críticos.