Multimode: An r package for mode assessment

  1. Ameijeiras-Alonso, J.
  2. Crujeiras, R.M.
  3. Rodríguez-Casal, A.
Revista:
Journal of Statistical Software

ISSN: 1548-7660

Ano de publicación: 2021

Volume: 97

Número: 9

Páxinas: 1-32

Tipo: Artigo

DOI: 10.18637/JSS.V097.I09 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Objetivos de desarrollo sostenible