Communication technologies in the analysis of online reputation and job search

  1. Pereira, X.
  2. Campos, F.
  3. Alonso, N.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319164854

Ano de publicación: 2015

Volume: 353

Páxinas: 903-911

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-319-16486-1_90 GOOGLE SCHOLAR