The behavior of amphotericin B monolayers at the air/water interface

  1. Seoane, J.R.
  2. Vila Romeu, N.
  3. Miñones, J.
  4. Conde, O.
  5. Dynarowicz, P.
  6. Casas, M.
Colección de libros:
Progress in Colloid and Polymer Science

ISSN: 0340-255X

Ano de publicación: 1997

Volume: 105

Páxinas: 173-179

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/BF01188946 GOOGLE SCHOLAR