Os procesos de reforma estatutaria¿camiñamos cara a un Estado federal?

  1. Puy Fraga, Pedro
Book:
A convivencia plural: dereitos e políticas de xustiza

Publisher: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública, 2008

ISBN: 9788445346099

Year of publication: 2008

Pages: 133-154

Type: Book chapter