Os procesos de reforma estatutaria¿camiñamos cara a un Estado federal?

  1. Puy Fraga, Pedro
Buch:
A convivencia plural: dereitos e políticas de xustiza

Verlag: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública, 2008

ISBN: 9788445346099

Datum der Publikation: 2008

Seiten: 133-154

Art: Buch-Kapitel