Conversas coas responsables da Unidade de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos (RUAXCD). Unha figura clave no programa Erasmus

  1. Mariño Fernández, Raquel
  2. Rego-Agraso, Laura
Libro:
O programa Erasmus na construción da cidadanía europea: unha mirada dende Compostela
  1. Rodríguez Rodríguez, Jesús (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-388-7

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 159-172

Tipo: Capítulo de libro