Conversas coas responsables da Unidade de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos (RUAXCD). Unha figura clave no programa Erasmus

  1. Mariño Fernández, Raquel
  2. Rego-Agraso, Laura
Book:
O programa Erasmus na construción da cidadanía europea: unha mirada dende Compostela
  1. Rodríguez Rodríguez, Jesús (coord.)

Publisher: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-388-7

Year of publication: 2010

Pages: 159-172

Type: Book chapter