O complemento directo con preposición "A" en galego

  1. LOPEZ MARTINEZ M. SOL
Supervised by:
  1. Ramón Lorenzo Vázquez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1991

Committee:
  1. María Antonia Martín Zorraquino Chair
  2. Rosario Álvarez Blanco Secretary
  3. Ana María Cano González Committee member
  4. Emilio Montero Cartelle Committee member
  5. Silva Duarte Ines Committee member

Type: Thesis

Teseo: 29178 DIALNET

Abstract

Esta tese é un estudio da orixe e a evolución do complemento directo con preposición A no galego. Con un corpus de 7.000 exemplos, o traballo consta de tres capítulos e un apéndice no que se fai unha relación de todolos exemplos que compoñen o corpus. A orixe do complemento directo con preposion a no galego está relacionada coa substitución do caso dativo pola construcción A de acusativo e a confusión do rexime de certos verbos. A súa orixe e, nun primeiro momento, de caracter etimolóxico; Posteriormente, adquirirá unha finalidade enfática. No galego o seu uso é obrigatorio diante dos pronomes persoais tónicos. Coas outras clases de palabras (nomes comúns e propios) con artigos a súa presencia e opcional. Ten, polo tanto, unha finalidade enfática.