Estudo de elementos ópticos de gradiente de índice de simetría esférica

  1. FLORES SEIJAS, JOSE RAMON
unter der Leitung von:
  1. Carlos Gómez-Reino Doktorvater/Doktormutter
  2. Jacek Sochacki Co-Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 25 von Mai von 1992

Gericht:
  1. José Antonio Martín Pereda Präsident/in
  2. Jesús Liñares Beiras Sekretär
  3. G.C. Righini Vocal
  4. Oliverio D D Soares Vocal
  5. Vicente Moreno de las Cuevas Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 33578 DIALNET

Zusammenfassung

A memoria presenta unha revisión da teoria de lentes GRIN estigmáticas converxentes, coma un primeiro paso para propoñer o deseño de novos elementos de gradiente de índice, con simetría esférica, mediante a técnica da función de deflexión. Asemade se propoñen solucións máis explícitas ou numéricas de problemas clásicos de focalización con gradiente esférico. Suminístrase un análise dos diversos métodos para a implementación dos novos elementos diseñados, suliñando o procedemento para obter os novos perfiles de índice orixinais desta memoria, así como as dificultades e solucións posibles para a produción tecnolóxica dos mesmos. Finalmente, preséntanse diversas técnicas de trazado de raios, adaptadas especialmente aos novos elementos GRIN deseñados e analizados na memoria.