Publicacións en colaboración con investigadores/as de University of Bologna (5)

2017

  1. Gold-Catalyzed Dearomatization of 2-Naphthols with Alkynes

    Chemistry - A European Journal, Vol. 23, Núm. 69, pp. 17473-17477