Teses dirixidas (138) Teses dirixidas por miembros de Departamento Ver tese defendida

2023

 1. A trajetória de Caetano Veloso no campo cultural brasileiro da segunda metade do século XX

  Leira Lugrís, María Jesús

  Dirixida por Ma DEL CARMEN VILLARINO PARDO
 2. Antígona: memorias y resistencias. Las representaciones del mito en las teatralidades a ambos lados del Atlántico

  Antonella Sturla Meilán

  Dirixida por ANA CABANA IGLESIA y MARIA XESUS NOGUEIRA PEREIRA
 3. Documentos portugueses: (1271-1285): edição, estudo linguístico e glossário

  Marta Daniela Pessegueiro Veiga dos Santos Afonso

  Dirixida por JOSE ANTONIO SOUTO CABO
 4. Edición diplomática enfrontada de B e V: cuestións de paleografía, codicoloxía e crítica textual da Lírica profana galego-portuguesa

  Fernández Guiadanes, Antonio

  Dirixida por MARIA MERCEDES BREA LOPEZ
 5. Espazo lido e espazo representado nas Cantigas de Santa María. Unha nova aproximación

  Magán Abollo, Manuel

  Dirixida por ELVIRA FIDALGO FRANCISCO
 6. Jorge Amado y Mario Vargas Llosa. Brasil y Perú: una aproximación socio-político-cultural a través de seis obras literarias

  Israel Hamilton Marinho Valente

  Dirixida por CARMEN BLANCO GARCIA
 7. Keu en la narrativa artúrica en verso en lengua francesa del siglo XIII

  Benmessaoud Lareo, Céline

  Dirixida por SANTIAGO GUTIERREZ GARCIA
 8. Luz Pozo Garza: obra non reunida e dispersa nas revistas culturais. Exhumación, recompilación e catalogación

  Negreira Barcia, Cristina

  Dirixida por CLAUDIO RODRIGUEZ FERNANDEZ y CARMEN BLANCO GARCIA

2022

 1. A lingua da Illa de Ons. Análise da variación e do cambio lingüístico

  Dopazo Entenza, José Manuel

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI y XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ
 2. Belide, a terra e as gentes: Território, Património, Memória e Identidade

  Mendes, Bruno José Ferreira

  Dirixida por CARMEN BLANCO GARCIA
 3. O cancioneiro do trobador Johan Soarez Somesso: Edición crítica e estudo

  De Santiago Gómez, Carmen

  Dirixida por MARIA PILAR LORENZO GRADIN
 4. Os angolanismos na literatura angolana do século XXI

  Eculica, Maurício Benevides

  Dirixida por JOSE ANTONIO SOUTO CABO
 5. Os festivais internacionais de teatro en Galicia (1984-2020). Achegas para unha análise histórica e artística

  Pascual Rodríguez, Roberto

  Dirixida por DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 6. Variación e cambio lingüístico en tempo real. Un estudo sobre o galego con base en materiais xeolingüísticos

  Rodríguez Lorenzo, David

  Dirixida por XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2021

 1. A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico

  Álvarez Pousa, María Concepción

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI
 2. A linguaxe figurada na literatura infantil e xuvenil. Fina Casalderrey

  Pousada Pardo, Verónica

  Dirixida por BLANCA ANA ROIG RECHOU y MARIA DEL CARMEN FRANCO VAZQUEZ
 3. Aproximación á modalidade epistémica en galego: o dominio adverbial

  Míguez Rego, Vítor

  Dirixida por FRANCISCO A. CIDRAS ESCANEO