Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. Contribuciones al joint modeling desde una perspectiva bayesiana

  CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ, MANUEL PEREIRO FERREIROS

 2. CONSOLIDACIÓN 2022 GPC GI-2117 - Grupo de Investigación en Odontoloxía Médico-Cirúrxica - OMEQUI

  JUAN BLANCO CARRION, JACOBO LIMERES POSSE

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2023

 1. Consolidación 2020 GRC GI-2127 Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos - GRID

  CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ, MANUEL PEREIRO FERREIROS

 2. STAT WARS: LA REBELIÓN DE LOS DATOS - FECYT 2021

  CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ, MANUEL PEREIRO FERREIROS

1997

 1. La disparidad binocular en el sistema visual

  FRANCISCO GONZALEZ GARCIA