Publicacións (5) Publicacións de MARIA GARRIDO RUSO

2021

  1. Employee-related disclosure: A bibliometric review

    Sustainability (Switzerland), Vol. 13, Núm. 10