Publicacións (72) Publicacións de ANXO VIDAL FIGUEROA