Proyectos finalizados

2018

  1. Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos

    MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA, XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ