Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (1)

2012

  1. In vivo light-driven DNA binding and cellular uptake of nucleic acid stains

    ACS Chemical Biology, Vol. 7, Núm. 7, pp. 1276-1280