Tese doutoral

 1. Síntesis de helicatos metálicos con bases de Schiff polidentadas 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (2)

 1. Vogal do tribunal

  Reversible Activation Dynamics of Tethered Ruthenium (II) Arene Complexes 2018

  Universidad Autónoma de Madrid

  Martínez Peña, Francisco

 2. Presidente do tribunal

  Autoensamblaje de nuevos metalociclos, complejos de inclusión y moléculas mecánicamente entrelazadas 2015

  Universidade da Coruña

  Alvariño Bouza, Cristina