Publicacións en colaboración con investigadores/as de University of Manchester (1)

2002

  1. Harmonic-killing vector fields

    Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, Vol. 9, Núm. 4, pp. 481-490