Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Arnau de Vilanova (4)

2013

  1. Xpert® MTB/RIF in pleural fluid for the diagnosis of tuberculosis

    International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Vol. 17, Núm. 9, pp. 1217-1219