Departamento: Departamento de Física Aplicada

Facultad: Facultade de Física

Instituto: Instituto de Materiais

Agrupación estratéxica de I+D+i: Agrupación Estratéxica en Materiais (AEMAT)

Área: Física Aplicada

Grupo de investigación: Grupo de Nanomateriais, Fotónica e Materia Blanda

Correo el.: j.salgado.carballo@usc.es

Doutora pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Estudio de la influencia de los incendios forestales sobre la materia orgánica del suelo un metodo calorimetrico 1998. Dirixida por Dr/a. María Inmaculada Paz Andrade, Dr/a. Modesto A. Carballas Fernández, Dr/a. José Luis Legido Soto.