Publications by the researcher in collaboration with MF Crespo Vázquez (2)

2017

  1. Manchas café con leche

    Cadernos de atención primaria, Vol. 23, Núm. 1, pp. 44-48

  2. Traumatismo facial de repetición

    Cadernos de atención primaria, Vol. 23, Núm. 1, pp. 49-52