Proxectos finalizados

2017

  1. Agrupacións estratéxicas 2015 - AEFIS

    CARLOS ALBERTO SALGADO LOPEZ

2016

  1. Consolidación e estruturación. REDES REGALIS: Rede Galega de Líquidos Iónicos

    JOSEFA FERNANDEZ PEREZ, JOSEFA SALGADO CARBALLO