Publicacións en colaboración con investigadores/as de Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (2)

2010

  1. SCLEROSING LIPOGRANULOMA CAUSED BY ACCIDENTAL INJECTION OF INDUSTRIAL OIL

    ACTA MEDICINAE LEGALIS ET SOCIALIS (UNIV COIMBRA), pp. 391-392

  2. UNEXPECTED DEATH FOLLOWING FEMORAL CATHETERIZATION

    ACTA MEDICINAE LEGALIS ET SOCIALIS (UNIV COIMBRA), pp. 387-390